Informacje o działalności kancelarii Alfa z Grójca

Kancelaria powstała w roku 1991 jako Biuro Rachunkowe ALFA. W roku 1999 zmieniono nazwę na Kancelarię Auditingu i Podatków ALFA, rozszerzając usługi biura rachunkowego o usługi Biegłego Rewidenta. Od dnia 1 stycznia 2018 roku działalność Kancelarii Auditingu i Podatków ALFA jest prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Jadwiga Godlewska

Jadwiga Godlewska Biegły Rewident (Nr w rejestrze 9322) i Doradca Podatkowy (Nr 01846).

Absolwentka SGPiS, Studium Pedagogicznego (też przy SGPiS) oraz Podyplomowego Studium Podatkowego (już przy SGH).

Od 1991 r. prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych ewidencji podatkowych, a od 1999 r. także badania sprawozdań finansowych i innych usług Biegłego Rewidenta.

Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy od wielu lat prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu podatków, rachunkowości i rewizji finansowej. Współpracuje w tym zakresie w szczególności z takimi jednostkami szkoleniowymi jak:

  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie,
  • Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Warszawie
  • PKF Consult sp. z o. o. Sp. k.

Jest autorką wielu publikacji książkowych, artykułów, recenzji i materiałów szkoleniowych dla Biegłych Rewidentów, głównych księgowych, księgowych i Doradców Podatkowych.

Uznając dorobek i doświadczenie zawodowe właściciele grupy kapitałowej PKF Consult sp. z o. o. Warszawa powołali P. Jadwigę Godlewską na członka jej Rady Nadzorczej. Pełniła tę funkcję do grudnia 2013 r.

Aktywnie uczestniczy też w pracach organów statutowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jak też Krajowej i Regionalnej Izby Biegłych Rewidentów:

2003-2007: członek zarządu Warszawskiego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

2007 - 2011 zastępca Prezesa tego oddziału.

2011-2015 Zastępca Przewodniczącego Rady Regionalnej Oddziału Warszawskiego KIBR.

2015 – 2019 roku – zastępca Prezesa Regionalnej Rady PIBR w Warszawie,

Od 2019 – Prezes Regionalnej Rady PIBR w Warszawie.

W latach 2004-2007 oraz 2011-2015 i od 2019 członek Komisji Szkoleniowej przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów PIBR.

2007 - 2011 i 2015 – 2019 członek Krajowej Komisji Nadzoru PIBR.

W ramach samorządu i dla członków samorządu organizowała bądź była współorganizatorem konferencji, spotkań i szkoleń obligatoryjnych jak też innych szkoleń i warsztatów związanych z działalnością Biegłych Rewidentów, m.in. z rachunkowości i podatków.

Od 2012 roku pełni też funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Warszawie. Do września 2015 roku sekretarz Komisji szkoleniowej O/O Warszawa, a od września 2015 członek Komisji egzaminacyjnej przy O/O Warszawa.

 

Jadwiga Godlewska

Łukasz Godlewski

Łukasz Godlewski Absolwent SGH w Warszawie. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta nr 12068 oraz certyfikat księgowego nr 19756/2007. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Doświadczenie zdobywał w wiodących spółkach audytorsko-doradczych:

  • Pricewaterhouse Coopers
  • BDO
  • Grant Thornton Frąckowiak

Jest autorem publikacji na temat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Polskich Standardów Rachunkowości.

Jest wykładowcą współpracującym ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Warszawie oraz PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.

 

Łukasz Godlewski