Biuro rachunkowe

Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe

 • bezpośredni nadzór przez doświadczonych Biegłych Rewidentów:
  Działalność biura nadzorują:
  - Jadwiga Godlewska – Biegły Rewident nr ewid. 9322
  - Łukasz Godlewski – Biegły Rewident nr ewid. 12068
 • dwustopniowa kontrola wewnętrzna
  Kontrola na poziomie pracownika księgowości oraz supervisora.
 • szerokie doświadczenie z różnych branż
 • średniorocznie ponad 70 klientów

Ewidencje podatkowe i deklaracje

 • bezpośredni nadzór przez Doradcę Podatkowego
  Działalność biura nadzoruje Doradca Podatkowy nr ew. 01846 – Jadwiga Godlewska
 • szerokie doświadczenie z różnych branż
 • obsługa średniorocznie ponad 200 klientów

Kadry i płace

 • doświadczenie kadrowe w obsłudze nietypowych zdarzeń (m.in. obsługa kadrowa restrukturyzacji, windykacji komorniczych)
 • szerokie doświadczenie w zakresie kalkulacji płac i narzutów (m.in. członkowie zarządów i rad nadzorczych, osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, kalkulacja wynagrodzeń chorobowych, kalkulacja ekwiwalentów za urlop)
 • optymalizacje w zakresie kosztów pozyskiwania pracowników
 • obsługa średniorocznie ponad 160 klientów

Sprawozdawczość dla GUS i Intrastat

 

korzystanie z kalkulatora